Omicron Automasjon

Vi ble etablert 2007 av 3 ansatte med lang erfaring innen bygningsautomasjon. I 2015 er vi 6 ansatte ingeniører og teknikere. Ved hjelp av høy kompetanse og sterkt kundefokus, leverer selskapet fremragende resultater for både eiere og kunder. Vi har ambisjoner om moderat vekst og vil ansette personer med rett kompetanse.


Vår hovedleverandør på automasjon er


Vi jobber mot

Næringsbygg

Skoler

Sykehjem

Industribygg

Landbrukskjøling

Bioenergi

Omicron automasjon

"Mye mer enn bare styring"