Omicron Automasjon

Stein Roksvaag

Daglig leder
-
-


Helge K. Eriksen

Prosjektledelse
Energirådgivning
Service


Kent Ronald Hanshus

Prosjektledelse
Energirådgivning
Service


Leidulf Husjord

Prosjektledelse
Energirådgivning
Administrasjon


Martin Oksavik

Servicetekniker
-
-


Henrik Kottum

Servicetekniker
-
-


Patricia Adelino

Grafikk
-
-


Omicron Service

Morten Ekren

Service


Kent Steffen Steen

Service


Martin Buarø

Service